Huisregelment Nenu- oldtimerritten

•Deelnemen aan rondritten kan enkel met voertuigen van minimaal 25 jaar oud. Iedereen kan deelnemen aan onze activiteit.

•Rondritten hebben enkel een toeristisch karakter. Er worden geen rondritten georganiseerd inzake snelheid.

•Deelnemers aan rondritten dienen de wegcode te respecteren. Elke inbreuk op de wegcode kan onmiddellijk uitsluiting tot gevolg hebben.

•Ieder deelnemend voertuig dient in orde te zijn conform alle van toepassing zijnde wetgevingen.

•De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen tijdens de activiteit en rondritten en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de burgerlijke en / of strafrechtelijke gevolgen tijdens deze activiteiten en rondritten.

•De deelnemers dienen de instructies van de  inrichters te volgen en deze niet te hinderen. Dit om de veiligheid voor iedereen zo goed mogelijk te garanderen.

•Onaangenaam gedrag t.o.v de inrichters, andere deelnemers of derden tijdens de georganiseerde evenementen kan uitsluiting als gevolg hebben.

•Door zijn inschrijving voor deelname aan een evenement, activiteit, rondrit aanvaardt elke deelnemer alle artikels van dit reglement, zonder uitzondering en probeert hij/zij dit zo goed mogelijk na te leven.

•De nenu-oldtimervrienden staan onder de organisatie van een feitelijke vereniging.